Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /home/bafia/domains/nalewkatatrzanska.pl/public_html/includes/menu.inc).

Regulamin

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu!
Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim alkohol nie zostanie sprzedany!

W celu udokumentowania pełnoletniości zamawiającego Klient zobowiązany jest przesłać mailem, bądź faksem kopię dowodu tożsamości. Przesyłka zostanie wydana wyłącznie trzeźwej osobie zamawiającej.

 

I. Kupujący i Sprzedający

1. Sprzedającym jest sklep oznaczony nalewkatatrzanska.pl prowadzony przez Firmę Handlowo Usługową „U Bafii” , Anita Bafia z siedzibą w Poroninie, ul. Tatrzańska 90, 34-520 Poronin, NIP 7361472764, REGON 120143650

2. Ze strony www.nalewkatatrzanska.pl mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną określoną wg przepisów prawa cywilnego zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Kupującym. 
 

Osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia, nie mogą kupić ani odebrać produktów dla osób pełnoletnich.
 

II. Składanie zamówień 
 

1. Aby zamówić produkt w sklepie należy dokonać rejestracji użytkownika. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest potwierdzenie pełnoletniości podczas rejestracji w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Towar można zamówić poprzez formularz kontaktowy.

3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może anulować zamówienie.

4. W przypadku braku zapłaty ze strony Kupującego na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia założenia zamówienia, Sprzedający może anulować zamówienie.

5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez zamawiającego oświadczenia, że nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, to znaczy, że ukończyła 18 lat oraz nie jest w stanie nietrzeźwości w chwili składania zamówienia i nie będzie nietrzeźwa w chwili odbioru towaru.  

III. Zawarcie umowy sprzedaży i wydanie towaru 
 

1. Towary prezentowane na stronach serwisu www.nalewkatatrzanska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. Umowa sprzedaży jest zawierana siedzibie Sprzedającego, tj. w sklepie F.H.U „U Bafii” Anita Bafia, przy ul. Tatrzańskiej 90 w Poroninie. Dochodzi ona do skutku w momencie odebrania przesyłki przez Kupującego lub inną osobę fizyczną uprawnioną do odbioru przesyłki.

3.Produkty zamówione na stronie internetowej nalewkatatrzanska.pl (co odpowiada jedynie ich rezerwacji) mogą być dostarczane przez pracownika  nalewkatatrzanska.pl lub za pośrednictwem innych osób trzecich - pod wskazany podczas rejestracji adres dostawy.

4.  Sprzedający w celu potwierdzenia pełnoletniości Kupującego jest uprawniony do domagania się od Kupującego przesłania drogą elektroniczną skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Brak spełnienia przez Kupującego tego warunku wyklucza możliwość zawarcia umowy sprzedaży.

5. Wydanie towaru następuje w momencie przekazania zamówionych towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Jednocześnie Kupujący oświadcza, że upoważnia kuriera do obioru towaru w jego imieniu. 

6. Zakupiony towar może być wydany wyłącznie osobie pełnoletniej, legitymującej się dowodem tożsamości i która jest wskazana jako Kupujący lub innej pełnoletniej osobie fizycznej przebywającej w miejscu dostawy uprawnionej do odbioru przesyłki.

Kurier jest uprawniony i zobowiązany do sprawdzenia pełnoletniości osoby odbierającej przesyłkę zanim zostanie ona wydana. W przypadku niemożności bezspornego ustalenia pełnoletniości, a także wątpliwości co do trzeźwości Kupującego, kurier jest bezwzględnie zobowiązany do odmowy wydania przesyłki oraz obciążenia Klienta kosztami dostawy.

7. W wypadku nieobecności Klienta lub pełnoletniej osoby upoważnionej do odbioru przesyłki pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu niezrealizowanego zamówienia.

8. Oferta jest ustalana w oparciu o aktualny asortyment i ważna jest do wyczerpania zapasów.

9. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówień bez podania przyczyny. 

10. Prezentowane na stronie zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktów, a w szczególności kolorystyka może różnić się od artykułów pokazywanych na zdjęciach.

IV. Termin Realizacji Zamówień 

1. Zamówiony towar zostanie wysłany w ciągu 24 - 48 godzin od potwierdzenia telefonicznego i/lub e-mailem (w przypadku zamówienia przy wpłacie na konto, po zaksięgowaniu wpłaty ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedającego).

2. W każdym wypadku termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania zamówienia.

3.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień zawierających niekompletne dane. 

4.Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowane niezależnymi przyczynami.

V. Płatności 

1. Ceny zawarte w cenniku nie zawierają kosztów przesyłki. 

2. Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT. 

3. Ceny podane na stronie internetowej www.nalewkatatrzanska.pl mogą różnić się od cen obowiązujących w tradycyjnej sprzedaży. Ceny internetowe obowiązują tylko przy zamówieniach składanych przez Internet.

4. Za zamówiony towar można zapłacić: 

- przelewem na konto - po otrzymaniu potwierdzenia z naszej firmy należy dokonać płatności na wskazane w potwierdzeniu konto i wysłać do nas jego potwierdzenie e-mailem, przy odbiorze towaru w naszym sklepie stacjonarnym.

- przy odbiorze przesyłki - oprócz opłaty z przesyłkę klient dokonuje zapłaty za towar bezpośrednio u kuriera.
 
- przy odbiorze towaru w naszym sklepie stacjonarnym - gotówką lub kartą.

5. Na wszystkie zakupione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu w formie paragonu fiskalnego.  Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Zostanie ona wystawiona przez Sprzedającego po skutecznym zawarciu umowy sprzedaży i dostarczeniu przez Kupującego niezbędnych danych (nazwa firmy, adres, numer NIP).

VI. Odstąpienie od umowy 

1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru. 

VII. Zwroty i reklamacje 

1. Istnieje możliwość reklamacji przedmiotu sprzedaży w terminie 7 dni od potwierdzenia odbioru. Reklamacja zostanie uwzględniona przez Sprzedającego po spełnieniu następujących warunków:

 

- Przesyłkę należy bezwzględnie otworzyć w obecności kuriera. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad produktu, a także niewłaściwej ilości przedmiotów znajdujących się w paczce, Kupujący musi wypełnić protokół szkody i bezwzględnie dopilnować, aby kurier, bądź osoba go reprezentująca, złożyła podpis z protokole, pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji.

 

- Produkt należy odesłać w stanie  kompletnym, z elementami, które zostały wysłane do odbiorcy. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę.

 

- Reklamowany towar należy wysyłać na adres: 

F.H.U „U Bafii”

Anita Bafia 
Ul. Tatrzańska 90
34-520 Poronin z dopiskiem „reklamacja”.    

 

2. Uwzględniamy zwroty w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

3. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji całkowity koszt przesyłki wraz z kosztem zakupionego produktu Sprzedawca przelewa na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy w terminie 14 dni. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

VIII. Uwagi końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.Oferta dostępna na stronie internetowej www.nalewkatatrzanska.pl jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana.

4.Składając zamówienie Kupujący akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.